Piscis Duo is founded in 2006 when two young pianists, Carol Ruiz and Lilian Vázquez, intend to deep into the unknow but extensive repertoire for piano "quatremains". This young ensemble offers interesting programs that prove the variety and quality of the music for piano "quatremains" where one has the oportunity of listening the important works from classical and Spanish music.
Piscis Duo receives regular advice from several recognized pedagogues and artists such as Sebastián Colombo, Katia Weekmans and Alan Weiss. They have participated in different chamber music competitions reaching the final round in Arjau Competition 2009 (Barcelona, Spain) and in Les Corts Music Competition 2009 (Barcelona, Spain).
During the last two years they have been active in the Spanish, Belgian and Dutch scene; offering recitals in Casal Espriu (Barcelona), Col.legi de Metges (Barcelona), Auditori Axa (Barcelona), Centre Civic Riera Blanca (Barcelona), Sala Mas i Mas (Barcelona), Maene Pianos (Brussels), Fentener van Vlissingenzaal (Utrecht), Parnassos Cultuurcentrum (Utrecht), Muziek Paleis Studio Zalen (Utrecht) among others.
In the coming months Piscis Duo is engaged in several musical projects and concerts taking place in Spain, Belgium and The Netherlands.

CV (Català)

                                                         Carol Ruiz

Inicia els seus estudis musicals a l’edat de 9 anys al Conservatori Municipal de Música de Badalona, posteriorment comença els estudis de piano amb la professora Gloria Miquel al mateix Conservatori amb qui realitza el grau elemental. Més tard esdevé deixeble de Nati Cubells amb qui realitza els estudis de grau mig i superior, aconseguint les màximes qualificacions.
Amplia la seva formació com a pianista i pedagoga amb Maria Fernanda Nuñez. Paral.lelament ha realitzat diversos cursos de perfeccionament amb pianistes de renom com són: Eulàlia Soler, Leonit Sintsev, Jun Kanno, Claudio Martinez-Menher, Camelia Sima, Suzanne Bradbury, Iván Cítera, Karin Merle, Elsa Púppulo, Alan Weiss, entre d’altres. Així, cal incluore també els curs sobre tècnica pianística realitzat amb la pianista argentina Maria Rosa Oubiña de Castro. Ha estat becada en tres ocasions pel Centre d’Estudis Pianístics(CEP).
Dins l’àmbit de la música de cambra ha obtingut diversos premis amb la formació de la qual formava part fins l’any 2002, el Trio Faustus. Becats dues vegades al Curs de Musica de Cambra de Capellades, van esdevenir guanyadors del primer premi en l’especialitat de música de cambra amb piano del 1r Concurs “Ciudad de Toledo” celebrat durant l’agost del 2001. Per altra banda, van esdevenir també guanyadors del primer premi en l’especialitat de música de cambra del Concurs de San Anastasi de Lleida celebrat durant el maig del 2002. Així, van participar en la gravació d’un CD, dedicat a joves intèrprets del Conservatori de Badalona. Des d’octubre del 2005 es membre fundador del trio Montsalvatge, agrupacio amb la qual participa en diversos festivals de musica de cambra. Cal destacar la seva participacio en els concerts inaugurals de l’Auditori-Palau de Congressos de Girona el Juliol del 2006. Des de octubre del 2006 es membre fundador del Duo Piscis de quatre mans amb Lilian Vazquez.
Entre 2003-05 va ser professora de piano de la Fundació Collserola.
Des de setembre de 2005 realitza estudis de postgrau a la Universitat de Utrecht (Holanda) sota la direcció del reconegut pianista americà Alan Weiss. Al Juny de 2006 obte el dimploma de Bachelor de la Universitat de Utrecht amb les maximes calificacions i accedeix al programa de master. Paral.lelament, profunditza en l’ambit de la musica de cambra amb els mestres Chris Duindam, Martijn van den Hoek , Timora Rossler, Mariken Arnold i Kees Hulsmann.
Ha ofert recitals a diverses sales de Barcelona, Benicarló (Castelló) ,Vinaros (Castello) i Utrecht (Holanda). Cal destacar tambe la seva participacio en la Marato dedicada a Mozart I Viena realitzada a Sitges el Juliol de 2006.                                                      Lilian Vázquez

Lilian Vázquez comença a estudiar piano a l’edat de 9 anys mostrant un talent natural per a la música que la condueix a obtenir diversos Títols Superiors: Piano, Sofeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament, Guitarra Clàssica i Música de Cambra. L’any 2000 comença a estudiar amb el gran pedagog argentí Sebastián Colombo, amb qui es graduarà al Conservatori Superior del Liceu de la Música de Barcelona amb altes qualificacions. Durant aquests anys ofereix diversos recitals i concerts amb orquestra com a pianista, guitarrista i clavecinista.
L’any 2004 es trasllada a Utrecht (Païssos Baixos) per focalitzar-se en l’estudi del piano amb el gran músic americà de reconegut prestigi internacional Alan Weiss (medalla d'argent al Queen Elisabeth International Piano Competition). Allà es graduarà del Bachelor of Music amb la més alta qualificació. En aquests anys Lilian guanya diversos premis: 3er premi al XIII Concurs Musical l’Arjau (2008), 1er premi al II Concurs Internacional de Música Felip Pedrell (2009), així com diverses beques otorgades pel CEP (Centro de Estudios Pianísticos de Barcelona) per a participar en Masterclasses de pianistes y músics de prestigi internacional com ara como Jordi Mora, Tensy Kristman, Vladislav Bronevetsky, Iván Cítera, Alan Weiss, Josep Colom, Alicia de Larrocha, Paul Badura Skoda, Albert Atenelle, Eliso Virsalatzde, Maria Rosa Oubiña de Castro, etc.
Durant els anys d’estudi del “Master of Music in Piano Performance“ s’uneix a Carol Ruiz per a fundar el Duo de piano a quatre mans “Piscis Duo”.

CV (Español)

                                                                  Carol Ruiz

Inicia sus estudios musicales a los 9 años en el Conservatorio Municipal de Música de Badalona, donde realiza el grado elemental con la professora Gloria Miquel. Más tarde prosigue sus estudios de piano con Nati Cubells con quien realiza los estudios de grado medio y superior, y obtienes las máximas calificaciones.
Amplia la su formación como pianista y pedagoga con Maria Fernanda Nuñez. Paralelamente realitza varios cursos de perfeccionamiento con pianistas de renombre como: Eulàlia Soler, Leonid Sintsev, Jun Kanno, Claudio Martinez-Menher, Camelia Sima, Suzanne Bradbury, Iván Cítera, Karin Merle, Elsa Púppulo, Alan Weiss, entre otros. También es importante destacar el curso sobre técnica pianística realizado con la pianista argentina Maria Rosa Oubiña de Castro. Ha estado becada en tres ocasiones por el Centro de Estudios Pianísticos (CEP).
Dentro del ámbito de la música de cámara ha obtenido varios premios con la formación de la cual formaba parte hasta junio de 2002, el Trio Faustus. Becados en dos ocasiones en el Curso de Música de Cámara de Capellades, tambien resultan ganadores del primer premio en la especialidad de música de cámara con piano del 1r Concurso “Ciudad de Toledo” celebrado durante agosto del 2001. Por otro lado, resultan también ganadores del primer premio en la especialidad de música de cámara del Concurso de Sant Anastasi de Lérida en mayo del 2002. En junio de ese mismo año el Trio Faustus participa en la grabación de un CD dedicado a jóvenes intérpretes del Conservatorio de Badalona. Desde octubre del 2005 Carol Ruiz es miembro fundador del trio Montsalvatge, agrupación con la cual participa en diversos festivales de Música de Cámara. Es importante destacar su papel en los conciertos innaugurales del Auditorio-Palaul de Congressos de Gerona en Julio del 2006. En octubre del 2006 funda junto a Lilian Vázquez el Duo Piscis para Piano a cuatro manos.

Desde septiembre de 2005 realiza estudios de postgrado en la Universitad de Utrecht (Holanda) con el reconocido pianista americano Alan Weiss. En Junio de 2006 obtiene el dimploma de Bachelor con las máximas calificaciones y accede al programa de master que finaliza en junio de 2008. Paralelamente, profundiza en el campo de la música de cámara con los maestros Chris Duindam, Martijn van den Hoek , Timora Rossler, Mariken Arnold, Kees Hulsmann y Katia Veekmans.
Ofrece recitales en varias salas de concierto en Barcelona, Sitges, Benicarló (Castellón) ,Vinaróz (Castellón) y Utrecht (Holanda). Cabe destacar su participación en la Maratón dedicada a Mozart y Viena realitzada en Sitges en Juliol de 2006.
Actualmente se establece en Holanda donde compagina su actividad concertística como miembro del Duo Piscis con su actividad pedagógica a nivel privado en Utrecht y en la escuela Het Klooster en Woerden (Holanda).                                                       Lilian Vázquez

Lilian Vázquez empieza a estudiar música a la edad de 9 años mostrando un talento natural para la música que la lleva a obtener varios Títulos Superiores: Piano, Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento, Guitarra y Música de Cámara. En el año 2000 conoce al gran pedagogo argentino Sebastián Colombo con quien estudiará durante tres años durante los cuales ofrece varios recitales como pianista, guitarrista y clavecinista.
En el año 2004 se traslada a Utrecht (Países Bajos) para focalizarse en el estudio del piano con el gran pianista americano Alan Weiss (medalla de plata en Queen Elisabeth International Competition). Allí se graduará del “Bachelor of Music” con la más alta cualificación. En estos años Lilian gana varios premios: 3º premio en el “XIII Concurso Musical Internacional l’Arjau” (2008), 1º premio en el “II Concurso Internacional de Música Felip Pedrell” (2009), así como varias becas otorgadas por el CEP (Centro de Estudios Pianísticos de Barcelona) para participar como alumna activa en numerosas Clases Magistrales con maestros y músicos de prestigio internacional como Jordi Mora, Tensy Kristman, Vladislav Bronevetsky, Iván Cítera, Alan Weiss, Josep Colom, Alicia de Larrocha, Paul Badura Skoda, Albert Atenelle, Eliso Virsalatzde, Maria Rosa Oubiña de Castro, etc.
Durante los años de estudio del “Master of Music in Piano Performance” se une a Carol Ruiz para formar el Dúo de Piano a Cuatromanos “Piscis Duo”.

Presentación / Presentació
El Duo Piscis nace en el 2006 de la voluntad de dos jóvenes pianistas, Carol Ruiz y Lilian Vázquez, de propagar y dar a conocer el desconocido pero interesante y extenso repertorio para piano a cuatro manos. Con obras que abarcan desde la época galante hasta nuestros días, este joven ensamble explora este subestimado repertorio ofreciendo interesantes programas de concierto que muestran la variedad y calidad de este genero. Asimismo ofrece la oportunidad de disfrutar de la escucha de grandes obras tanto clásicas como del folklore hispano. Interesadas en dar a conocer especialmente este último estilo, el Duo Piscis profundiza en el repertorio tanto de compositores españoles como de otros países que se han inspirado en el folklore de nuestro país y han hecho una importante aportación a este género.


*Català


Format per Lilian Vazquez i Carol Ruiz, el duo de piano a quatre mans Piscis Duo neix al 2006 de la voluntad d'aquestes dos joves pianistes de donar a conèixer el desconegut pero interessant repertori per a piano a quatre mans. Amb obres que abarquen desde l'època galant fins als nostres dies, aquest jove ensemble explora el subestimat repertori oferint interessant programes de concert que mostren la varietat i qualitat d'aquest genere. Aixi mateix ofereix la oportunitad de gaudir de grans obres, tant clàssiques com del folkore hispà. Interessades especialment en donar a coneixer aquest últim estil, el Duo Piscis profunditza en el repertori, tant de compositors espanyols com d'altres que s'han inspirat en ell i han fet una important aportació a aquest gènere.

CV (English)

                                                     Lilian Vázquez

Lilian Vazquez begins to study music at the age of 9 in Barcelona, showing an special talent for music in general which leads her to obtain several diplomas: Piano, Music Theory, Chamber Music and Guitar. In 2000 she meets the Argentinian pedagogue Sebastian Colombo, with who she will study for 3 years. During this years Lilian offers many performances as a pianist, guitarrist and harpsichordist.
In 2004 she moves to Utrecht where she begins to study with the famous American pianist Alan Weiss (silver-medal in Queen Elisabeth International Competition) and she graduates with the highest mark. In those years she wins the 3rd prize in the "13 Arjau International Competition" (2008), the 1st in the "II International Music Competition Felip Pedrell" (2009) and several scholarships from the CEP (Centro de Estudios Pianisticos, Barcelona) to participate in Masterclasses by pianists and musicians of international prestige such as Jordi Mora, Tensy Kristman, Vladislav Bronevetsky, Iván Cítera, Alan Weiss, Josep Colom, Alicia de Larrocha, Paul Badura-Skoda, Albert Atenelle, Eliso Virsalatzde, Maria Rosa Oubiña de Castro, etc.
During the study of the Master of Music she meets Carol Ruiz in the Utrecht Conservatorium and they found a Quatremains ensemble, the ‘Piscis Duo’.


                                                            Carol Ruiz

Carol was born in Barcelona (Spain). She began music studies in the Conservatory of Badalona at the age of 9 with Gloria Miquel. Later she become student from Nati Cubells and finished the Bachelor in Performance, Chamber music and Notation with the highest qualifications.
After obtaining her diploma she become student of Maria Fernanada Nuñez, important Argentinean pianist and pedagogue established in Brussels who introduced her to Alan Weis and motivated her to move to Utrecht to study the Bachelor in Hooghschool voor de Kusnten Utrehct (HKU) with the great American pianist. Carol Ruiz got the highest grades in her Bachelor and receamtly she finished her master of music diploma.
She had offered solo recitals around Spain, in several halls in Barcelona, Girona, Sitges, Benicarlo and Vinaros. She also joined chamber music concerts with Trio Faustus and Trio Montsalvatge. Currently she is member of the Piano Duo Piscis (with Lilian Vazquez) with which she has an active concert activity.
She has taken several Mastercourses about piano performance, piano technique and piano pedagogy with great and important pianists like Nelson Goerner, Elsa Puppulo, Pietro de Maria, Josep MºColom, Suzanne Bradbury, Alexis Golovin, Karin Merle, Maria Rosa Oubiña de Castro, Sebastian Colombo, Claudio Martinez Menher and so on..
Carol Ruiz has also been interested in the pedagogical aspect of her instrument, and proef of it is 10 years of teaching experience. She has been piano teacher in several Music Schools in Barcelona, Vilassar de Mar and Corbera de Llobregat. Also, she work as accompanist for strings and singers in the Music School from Palau de la Musica in Barcelona and in the Conservatory of Badalona (only cellos).
Alan Weiss wrote about her << [..]As her piano professor for the past several years at HKU, I can surely attest to her great learning and evolving powers of both musicianship and technique. Moreover, and most importantly, she has at the root of her musicality a harmonious personality and warm communication given to very few. Truly a 'blessed spirit' for music![...]>>


Propuestas de Programa
Programa I: MUSICA ESPAÑOLA


F. Schubert, Fantasia F minor D940 (18 min)

S. Rachmaninov, Seleccion de Morceaux (13 min)

I. Barcarolle
II. Scherzo
III. Theme russe

A. Piazzola, Invierno Porteño (5 min)----------------------------E. Granados, 2 marchas militares (4 min)

M. de Falla, Danza de “La vida breve” (3 min)

M. Ravel, Rapsodie Espagnole (20 min)

I. Prelude a la nuit
II. Malagueña
III. Habanera
IV. Feria


Encore:

*Bizet, “Carmen” (2 min)

Programa II
Rondo en Do Mayor, J.C.Bach (5 min)


Ma mare l'Oye, M.Ravel (15 min)


-------------------


Fantasia en Fa menor, F.Schubert (18 min)


6 morceaux, S.Rachmaninov (15 min)


I.Barcarolle
II.Scherzo
III.Thema Russo
IV. Vals
V.Romance
VI.SlavaPrograma II
Variaciones sobre un tema de Schumann, J.Brahms (18 min)


Dança n.1, M.Falla (3 min)-------------------Rapsodia Española, M.Ravel ( 20 min)

I.Preludi a la nuit
II.Malagueña
III.Havanera
IV.Feria


Dança Russa del ballet "Petruscka", I.Strawinsky (2 min)
Programa IV: El piano a quatre mans, del Classicisme al s.XX

Sonata Rondo.Allegro op.18/6,CW A20 en Fa major, J.C. Bach (3min)

Variacions sobre un tema de Schumann, J.Brahms (17min)

Dança Russa del ballet “Petruschka”, I.Strawinsky (2.42min)

______

Sel.lecció de peces op.11(Barcarola-Tema Rus-Vals), S.Rachmaninov (14.31min)

Rapsodia Española (Preludi a la Nuit-Malagueña-Havanera-Feria), M.Ravel (18min)

Dança Espanyola n.1 de “La vida breve”, M. De Falla (3.27min)

Total: 60min